fbpx

Teknologi 

Grafisk betongteknologi går ut på att trycka din visuella idé på ett speciellt membran och överföra den till en betongyta under gjutningen av det prefabricerade betongelementet.

 

Hur du kommer igång

Grafisk betong låter dig överföra nästan vilket mönster, bild eller design som helst på en prefabricerad betongyta. Tekniken öppnar upp obegränsade designmöjligheter för beständiga prefabricerade betongytor. Tekniken bygger på att man trycker bilder, grafik eller mönster med en retarder på ett membran. Membranet placeras sedan i botten på formen där betongelementen gjuts. Efter att betongen härdat och betongelementet tas ur formen, tvättas det med vatten varvid delar av betongytan spolas bort och grafiken framträder. Detta är ett resultat av att retardern har hindrat betongen att härda i ytan. Grafiken är ett resultat av kontrasten mellan den släta betongytan och den nu frilagda stenen i betongytan Resultatet blir den bild som är lika hållbar och underhållsfri som själva betongen.

Du kan även välja olika färg på ballast och pigment för att dramatiskt förändra det färdiga resultatet. Prefabricerad betong har ett nytt utseende. Och det är vackrare än någonsin.

Steg 

1. Designern väljer ett mönster från vår GCCollection eller utformar ett eget unikt mönster eller bild.

2. Graphic Concrete trycker mönstret/bilden på det speciella membranet och skickar det till den lokala betongtillverkaren.

3. Den lokala betongtillverkaren producerar betongen med hjälp av det membranet under produktionen.

4. Monteringsklara betongelement med grafisk betong skickas till byggplatsen och monteras.

Vår metod skapar unika möjligheter för dig att överföra önskade bilder eller mönster till en betongyta bara genom att använda materialets egna egenskaper.

Vår metod skapar unika möjligheter för dig att överföra önskade bilder eller mönster till en betongyta bara genom att använda materialets egna egenskaper.

Tekniken består av ett speciellt membran där det önskade mönstret eller bilden trycks med en ytretarder. Membranet placeras i botten av formen vid gjutningen av betongelementet. Efter att betongelementet har härdat och tagits ut från formen, tvättas ytan varvid betonghuden släpper där trycket varit, och en bild framträder som ett resultat av kontrasten mellan den släta cementytan och den exponerade ballasten. Den är lika hållbar och underhållsfri som själva betongen.

Din bild eller mönster kommer att vara mycket exakt. Färgpigment och ballast i olika färger kan också användas för att ytterligare förbättra ett mönster eller en bild.

  • Grafisk betong kan användas i horisontella prefabricerade betongprodukter.
  • Tekniken är inte lämplig för platsgjutna konstruktioner.
  • Typiska tillämpningsområden inkluderar fasader, bullerplank, markplattor och golvplattor.
  • Membranet är engångsbruk och kan skäras till valfri form.
  • Det finns ingen begränsning för mönstren eller bildens storlek och det kräver ingen speciell betongblandning.
  • Metoden är enkel att använda och kostnadseffektiv.
  • Resultatet är en vacker och hållbar betongyta.


Att välja rätt betongblandning 

Valet av betong beror på ditt projekt. Oavsett om det gäller traditionell prefabricerad betong eller en tunnare glasfiberarmerad betong; Graphic Concrete fungerar med alla typer av prefabricerad betong, både inomhus och utomhus.

Valet av betongblandning beror på projektets behov vad gäller styrka och utseende, men också de konstruktiva miljömässiga lokala kraven. Konstruktören fastställer betongens krav. Dessa krav tar hänsyn till de väderförhållanden som betongen kommer att utsättas för där den kommer att placeras och den styrka som konstruktionen kräver.

När det gäller din grafiska betongblandning bör du alltid kontakta en lokal betongtillverkare för att diskutera krav och möjligheter. Fråga om tillgängliga olika färger på sten och ballast (föredra lokalt!), eftersom det kommer att vara en avgörande faktor för det slutliga utseendet på din grafiska betong. Visa gärna betongtillverkaren en bild på det uttryck och den kontrast du eftersträvar.

Graphic Concrete Ltd
Itälahdenkatu 18 C, 5 fl. FI-00210 Helsinki
Tel: +358 (0)40 621 2200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.graphicconcrete.com

Sign up with your email address to receive news and updates.