fbpx

Service och prissättningFor free PROJECT CONSULTATION, we look forward to conneting with you through your local contact person. Please click here to find your contact. 

If you need help designing your own unique pattern or image, you can order the job from our DESIGN SERVICE.

If you are a precast producer, our TECH SERVICE with make sure you get the proper Graphic Concrete Technology Training. Contact us if you want to know more about how to become a certified precaster. 

If you would like to arrange a SPECIAL EVENT or take your office on a trip to a local precast producer, we can help connecting you with the right people. We also provide professional and inspiring speakers if needed. 

To learn about our pricing principles, look below. As for getting a membrane price estimate for your specific design, please click to find your local representative

 

Principer för prissättning av grafisk betong

Hur prissätts grafisk betong?

Det grafiska betongmembranet säljs direkt till prefabfabriken, som fastställer priset för den färdiga betongprodukten.

Det slutliga priset per kvadratmeter för prefabricerad grafisk betong beror på elementtyp och detaljer, betongblandningen och den valda bilden eller mönstret. Det slutliga priset ges alltid av prefabtillverkaren.

Andra faktorer som påverkar de totala kostnaderna är den nödvändiga planeringen och produktionstiden.

 

Kommer min design att påverka membranets pris? 

Ja, priset på det grafiska betongmembranet beror på tre faktorer:

1) Bildstorlek: ju större bildrapport, desto högre pris.

2) Mängden upprepade element. En kopia av din bild är det dyraste alternativet. När du kopierar samma bild många gånger blir priset mer kostnadseffektivt.

3) Den totala mängden grafisk betongyta: ju mer yta desto mer kostnadseffektivt.

Det mest kostnadseffektiva är att designa ett upprepande mönster på en stor yta.

 

Påverkar bildtypen priset på membranet? 

Allt du kan skriva ut på ett papper kan överföras till en betongyta. Det spelar ingen roll om bilden består av vektorgrafik eller baseras på ett fotografi eller en blandning. Det enda viktiga är storleken. Våra egna färdiga GCCollection-mönster faller inom den mest kostnadseffektiva prisklassen, kallad GCBasic. Du kan designa ditt eget GCBasic-mönster utan att lägga till några kostnader. Större bilder faller inom prisområdet GCPlus. Detta gäller bilder större än 3,2 x 3,2 m (10 '6"x 10' 6").

Helt unik design / membranpris 100 % 

Repeterande storskalig / membranpris 50 % 

Tapetliknande (mest kostnadseffektiva) mönster / membranpris 30 % 

 

Vad mer kommer att påverka kostnaden? 

Vissa mönster är enklare att använda vid prefabtillverkningen än andra. De mest kostnadseffektiva mönstren är de som inte behöver placeras på betongelementen på något specifikt sätt, eller fortsätter sömlöst från ett element till ett annat. Dessa mönster sparar planeringskostnader, eftersom specifika placeringsinstruktioner inte behövs i ritningarna, eftersom membranet kan placeras fritt i formen. Dessa typer av mönster genererar också minimalt membranavfall. Vårt GCCollection Pebbles 25-mönster är ett exempel på ett sådant mönster.

 

Finns det något annat att tänka på? 

Vissa mönster har en specifik riktning som måste hållas i åtanke när du placerar mönstret på elementen.

Ett exempel på ett sådant mönster är GCCollection Stripes. För att ränderna ska fortsätta över hela fasaden måste du ge specifika instruktioner om antingen den horisontella eller vertikala placeringen på panelerna. Dessa typer av mönster är ganska enkla att använda vid prefabtillverkningen, men kräver vissa instruktioner i ritningarna.

 

Påverkar panelstorleken priset på grafiskt betongmembran? 

Vissa mönster kräver både specifik horisontell och vertikal placering. Vanligtvis har dessa mönster stor grafik och ser bättre ut om de fortsätter sömlöst från en panel till en annan. Dessa typer av mönster eller bilder kräver mycket exakta placeringsinstruktioner i ritningarna.

Om du väljer en sådan lösning sparar du både planering och produktionstid med en konstant elementstorlek. Samma bild/mönster kan sedan upprepas på alla element. Det blir en hel del spill om alla elementen har olika storlekar.

 

Skicka specifikationerna för ditt projekt så beräknar vi kostnaden för membranet och hjälper dig att hitta den optimala lösningen.

Grafisk betong är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med andra prefabricerade betongytor. Den är klar för användning och kräver ingen ytterligare ytbehandling eller beläggning. Detta minimerar konstruktionstiden i början av projektet medan den underhållsfria ytan håller kostnaderna nere under hela livslängden. Om så önskas kan en tätare eller antigraffiti-behandling tillämpas. Den mest kostnadseffektiva lösningen är att använda ett upprepande mönster i stora volymer.

Kontakta oss om du behöver mer information eller hjälp med ditt projekt.

Graphic Concrete Ltd
Itälahdenkatu 18 C, 5 fl. FI-00210 Helsinki
Tel: +358 (0)40 621 2200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.graphicconcrete.com

Sign up with your email address to receive news and updates.